Elektroinštalácia

elektroinštlačné-práce-Bratislava

Ponúkame inštalácie, údržby a servis pre občianske, ale aj priemyselné objekty po celom Slovensku. Poradíme s návrhmi a vyhovieme požiadavkám k čo najväčšej spokojnosti zákazníka.

 • Slaboprúd: systémy na detekciu požiaru EPS, elektronické zabezpečovacie systémy EZS, montáž domácich vrátnikov
 • Silnoprúd: prípojky NN
 • Rekonštrukcia elektroinštalácií
 • Štruktúrované kabeláže
 • Demontáž starých vedení
 • Bleskozvody
 • Revízie: odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, odbor. prehliadky a skúšky bleskozvodov a uzemňovacích sústav, protokoly o revíziách a kontrolách elektrického spotrebiča alebo predlžovacieho prívodu, protokoly o revíziách ručného náradia
 • elektroinštlačné-práce-Bratislava

  Zameriavame sa najmä na montáž, opravu a údržbu elektroinštalácie a osvetlenia. Vykonávame elektroinštalačné práce malého i veľkého rozsahu, ale aj rozsiahlejšie rekonštrukcie hlavných domových vedení a istenia.

 • elektroinštlačné-práce-Bratislava

  Naša činnosť spočíva nielen v opravách jestvujúcej elektroinštalácie, ale i v montáži elektrického vedenia do novostavieb, v preventívnej údržbe bleskozvodov, elektroúdržbe budov, ale aj v odborných prehliadkach (revíziách) elektroinštalácií a bleskozvodov.

 • elektroinštlačné-práce-Bratislava

  Najčastejšími objednávkami súčasnosti sú montáže senzorového osvetlenia, najmä do priestorov schodísk obytných domov. Často však vykonávame aj kompletné rekonštrukcie elektroinštalácií v rodinných domoch a bytoch. Vymieňame staré kabeláže a poistky za moderné ističe. Naši zamestnanci vykonávajú aj inštalácie prúdových chráničov alebo prepäťového istenia.

TRI-COMPLETING:
poskytuje kompletné bytové a domové elektroinštalačné práce. V oblasti stavebných a elektroinštalačných prác máme dlhoročnú prax a vyškolených odborníkov s certifikátom na systém SCHRACK EU certifikátmi (slaboprúd) a štruktúrovaný kabelážny systém KELINE.

elektroinštlačné-práce

S komplexným elektroinštalačným riešením od projektu, revízie až po realizáciu a montáž. Vlastníme oprávnenie pre montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.